Summer Scientific School

This site is available only in Polish.

Programowanie w logice

Dzień 0.

Jak zainstalować, uruchomić i sprawdzić swojego Prologa.

pliki »

Dzień 1.

Bazy danych, predykaty, drzewo poszukiwań prologowych.

pliki »

Dzień 2.

Listy, arytmetyka, tryby argumentów.

pliki »

Dzień 3.

Odcięcie i negacja

pliki »

© Bartosz Kostka 2013-2018